Fastfood, drikkevarer, slik og is

The Tall Ships Races 2015 Aalborg

Tilbudsindhentning - Fastfood, drikkevarer, slik og is

 

Vi udbyder hermed retten til salg af fastfood, drikkevarer, slik og is til organisationer og restauratører med

henblik på at finde en leverandør til at forestå salget i forbindelse med The Tall Ships Races 2022 i Aalborg.

Rettighederne udbydes til alle interesserede organisationer og restauratører.

Der kan bydes enten:

• Som entreprenør, hvor tilbudsgiver selv indgår aftaler om leverancer af fastfood, drikkevarer, slik og is,

• Eller som leverandør, hvor Styrekomiteen for The Tall Ships Races 2022 i Aalborg indgår sponsoraftaler om leverancer af fastfood, drikkevarer, slik og is på leverandørens vegne. 

Aftalens betingelser fremgår af udbudsmaterialet.

Vi forventer et arrangement af samme størrelse som The Tall Ships Races 2019 i Aalborg.

Udbudsmaterialet kan hentes her: Udbudsmateriale

Tilbud på den udbudte ydelse samt dokumentation skal være Sekretariatet for The Tall Ships Races 2022 i hænde senest den 31. maj 2021 kl. 08.00 på ovennævnte adresse og bedes mærket ”TSR22 Fastfood”.

 Tildelingen af rettigheder til salg af fastfood, drikkevarer, slik og is vil blive baseret på en vurdering af tilbudsgivernes mulighed for at håndtere denne forretning samt det økonomisk mest fordelagtige tilbud med hensyn til pris og håndtering af opgaven.

Det vil blive tilstræbt, at udvælgelsesprocessen og forhandlingerne er tilendebragt ultimo juni 2021.

 

FØLG os og bliv opdateret

 OP