Fastfood, drikkevarer, slik og is

Tilbudsindhentning - Fastfood, drikkevarer, slik og is

Vi udbyder hermed retten til salg af fastfood, drikkevarer, slik og is under The Tall Ships Races i Aalborg fra den 3.-6. juli 2019. 

Rettighederne udbydes til alle interesserede organisationer og restauratører. 

Der kan bydes enten som entreprenør, hvor tilbudsgiver selv indgår aftale om leverancer af fastfood, drikkevarer, slik og is, eller der kan bydes som leverandør, hvor Styrekomiteen for The Tall Ships Races 2019 i Aalborg indgår aftale om leverancer af fastfood, drikkevarer, slik og is. 

Aftalens betingelser fremgår af udbudsmaterialet. 

Udbudsmaterialet kan findes her

Tilbud på den udbudte ydelse samt dokumentation skal være Sekretariatet for The Tall Ships Races 2019 i hænde senest den 15. februar 2018 kl. 08.00 på nedenstående adresse og bedes mærket "TSR19 Fastfood": 

Aalborg Kommune
Sekretariatet for The Tall Ships Races 2019
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Att.: Eventchef Søren Thorst

Tildelingen af rettigheder til salg af fastfood, drikkevarer, slik og is vil blive baseret på en vurdering af tilbudsgivernes mulighed for at håndtere denne forretning samt det økonomisk mest fordelagtige tilbud med hensyn til pris og håndtering af opgaven. 

Det vil blive tilstræbt, at udvælgelsesprocessen og forhandlingerne er tilendebragt medio marts 2018.

 

FØLG os og bliv opdateret

 OP