Merchandise

Tilbudsindhentning - Merchandise

Vi søger en leverandør til håndtering af al merchandise i forbindelse med The Tall Ships Races 2019 i Aalborg. 

Vi forventer et firma, der har en størrelse, som kan håndtere denne opgave såvel forud for arrangementet som under selve arrangementet. Til brug for vurderingen af tilbudsgiverens formåen ønskes oplysninger om bl.a.: 

  • Etablering af salgsorganisation
  • Relevante referencer
  • Organisatorisk og logistisk formåen

Aftalens betingelser fremgår af udbudsmaterialet. 

Udbudsmaterialet kan findes her
Regelsættes vedr. anvendelse af det officielle racelogo kan rekvireres ved at kontakte Mathilde Marhauer på mail mrm@aalborg.dk

Tilbud på den udbudte ydelse samt dokumentation skal være Sekretariatet for The Tall Ships Races 2019 i hænde senest den 15. februar 2018 kl. 08.00 på nedenstående adresse og bedes mærket "TSR19 Merchandise": 

Aalborg Kommune
Sekretariatet for The Tall Ships Races 2019
Boulevarden 13
9000 Aalborg
Att.: Eventchef Søren Thorst

De kriterier, som vil være af betydning for valget af leverandør, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med hensyn til kvalitet, pris og håndtering af opgaven. 

Det vil blive tilstræbt, at udvælgelsesprocessen og forhandlingerne er tilendebragt medio marts 2018. 

 

 

FØLG os og bliv opdateret

 OP